Konferencja podsumowująca projekt "Hate No More" pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:
,
Tagi: Patronaty

Konferencja podsumowuje dwuletni projekt pn. „Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania w służbie ofiar przestępstw z nienawiści”. Celem Projektu było zapobieganie wtórnej wiktymizacji osób, które doświadczyły przestępstw z nienawiści motywowanych homofobią, bifobią i transfobią poprzez zwiększenie kompetencji i wiedzy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na temat tego rodzaju przestępstw. W ramach projektu (realizowanego w 5 krajach członkowskich UE: Polsce, Litwie, Łotwie, Chorwacji i Węgrzech), została przeprowadzona analiza prawa i praktyki w zakresie traktowania ofiar przestępstw z nienawiści, a także badanie potrzeb i doświadczeń osób, które doświadczyły przemocy motywowanej homofobią, bifobią i transfobią w kontakcie z Policją, prokuraturą i sądami. Przeprowadzono również szkolenia dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w pięciu krajach partnerskich projektu. Efektem projektu jest m.in. wydanie w Polsce publikacji „Raport o Polsce - Homofobiczne i transfobiczne przestępstwa z nienawiści a wymiar sprawiedliwości” pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpi podczas inauguracji konferencji w dniu 12 grudnia.

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2016-11-30 08:47:31
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk