Zawartość

Projekt edukacyjny „Tolerancja. Pomost między kulturami” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2018-10-01 do 2019-06-30
Położenie: 
 • Szamotuły
  Polska
słowa kluczowe: 

Projekt „Tolerancja. Pomost między kulturami” realizowany jest przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach w roku szkolnym 2018/2019.

Cele projektu:

 • kształtowanie postaw społecznych, obywatelskich i moralnych młodych ludzi, opartych na tolerancji wobec wszelkiej inności, poszanowaniu praw człowieka i godności ludzkiej (bez względu na rasę, narodowość, kulturę czy wyznanie) oraz poszukiwaniu wzajemnego zrozumienia;
 • uwrażliwienie uczniów na problemy nietolerancji i dyskryminacji, a także przemocy i agresji, u źródeł których leżą rasizm i ksenofobia;
 • burzenie stereotypów i uprzedzeń;
 • budzenie wrażliwości międzykulturowej;
 • rozwijanie potrzeby zdobywania wiedzy na temat inności;
 • zachęcanie do samokształcenia i zdobywania prócz wiedzy także nowych doświadczeń;
 • poznanie wielowiekowej historii, tradycji oraz kultury tatarskiej - mało znanej części naszego dziedzictwa kulturowego;
 • pogłębianie wiedzy na temat muzułmańskiego kręgu kulturowego: reguł życia społecznego, obyczajowości, kultury, sztuki kulinarnej, języka arabskiego, religii muzułmańskiej;
 • poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności wynikających z pracy metodą projektu:
 • pobudzanie aktywności, samodzielności i kreatywności,
 • kształtowanie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy,
 • rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, selekcji i ich przetwarzania z punktu widzenia celów projektu,
 • odnajdywanie radości w nauce dzięki wchodzeniu w role badacza i odkrywcy,
 • zyskanie świadomości, że najefektywniejszym sposobem pokonywania trudności i rozwiązywania problemów jest współpraca,
 • rozwijanie umiejętności przygotowania i praktykowania wystąpień publicznych.
Autor informacji: 
Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2018-12-21 10:44:26
Osoba udostępniająca: K@leta_Katarzyna
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2021-05-27 12:03:18 Projekt edukacyjny „Tolerancja. Pomost między kulturami” pod Honorowym Patronatem RPO Agnieszka Jędrzejczyk