Projekt edukacji obywatelskiej „PRAWORZĄDNOŚĆ i DEMOKRACJA” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Projekt „PRAWORZĄDNOŚĆ i DEMOKRACJA” to forma wsparcia szkoły w jej zadaniach edukacji i wychowania młodzieży. Jego celem jest ułatwienie uczniom spotkań z przedstawicielami instytucji działających w sferze publicznej, poszerzanie ich wiedzy i kształtowanie kultury prawnej.

Organizatorem przedsięwzięcia skierowanego do młodzieży szkół ponadpodstawowych Powiatu Ząbkowickiego są mediatorzy Sudeckiego Centrum Mediacji.

Główne zamierzenia projektu:

  • pokazanie roli instytucji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz samorządu terytorialnego w ich wymiarze praktycznym dla obywatela poprzez przybliżenie uczniom zakresu i zasad realizowanych przez nie zadań;
  • wspieranie nauczycieli w ich codziennej pracy w kształtowaniu wśród uczniów postaw propaństwowych, zachęcaniu do angażowania się życie społeczności lokalnych, uczeniu szacunku dla innych;
  • propagowanie wśród uczniów idei mediacji, jako sposobu polubownego rozwiązywania sporów, pojednania się sprawcy czynu karalnego z osobą poszkodowaną, rozwiązywania konfliktów rodzinnych;
  • wzbudzenie wśród uczniów zainteresowania problematyką wartości i postaw jednostek w życiu społecznym. 
Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-11-14 09:25:14
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk