Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Projekt „Alzheimer! Jak żyć?” w Siedlcach in okolicy

Data:
  • To z jednej strony akcja informacyjna dla mieszkańców regionu o tym, czym jest choroba otępienna i na czym polega szczególna sytuacja opiekunów – a z drugiej strony: bezpośrednia pomoc dla opiekunów i chorych
  • Program realizowany jest dzięki wsparciu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania publicznego „Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin” w latach 2018-2020.

Pomoc dla rodzin

Polega ona na bezpłatnych wizytach domowych specjalistów, którzy doradzają, jak opiekować się osobą chorą na otępienie. Tymi specjalistami są: pielęgniarka, terapeuta zajęciowy, rehabilitant i asystent osoby chorej.

Jednocześnie każda rodzina może skorzystać z indywidualnego wsparcia psychologa podczas otwartych spotkań odbywających się raz w miesiącu.

W ramach punktu konsultacyjnego można uzyskać porady prawnika, pracownika socjalnego i pielęgniarki. Zainteresowani otrzymują informację podczas wizyty w punkcie, telefonicznie lub drogą mailową.

W ramach projektu działa także Grupa samopomocowa - Meeting Dem. Są to comiesięczne spotkania rodzin dotkniętych chorobami otępiennymi. Dzięki tym spotkaniom u opiekunów zmniejsza się poczucie wykluczenia społecznego, mają okazję do wymiany doświadczeń i do pozytywnego wzmocnienia dzięki wsparciu grupy.

Opiekunowie mogą także korzystać z wytchnienia, w ramach przysługujących godzin opieki nad chorym.

Zwiększanie świadomości społecznej na temat choroby Alzheimera

Projekt zakłada, że informacje o chorobie powinny docierać nie tylko do bezpośrednio zainteresowanych, ale jak najszerzej, bo dopóki opinia publiczna nie zrozumie lepiej sytuacji osób chorujących i ich rodzin, opiekunów, Ci będą żyli w poczuciu osamotnienia i wykluczenia.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

  • Kampania informacyjna zapobiegająca stygmatyzacji osób z zaburzeniami otępiennymi.

Chodzi o uświadomienie społeczeństwa, że zaburzenia psychiczne w tym choroba Alzheimera, to nie są choroby zaraźliwe i nie są też karą za grzechy (plakaty, ulotki, informacje w prasie, radio i lokalnej telewizji.

  • Wykłady otwarte na temat choroby, jej objawów, przebiegu, dezorganizacji życia rodziny, jej potrzeb i miejsc wsparcia skierowane do rodzin dotkniętych chorobą, pracowników ośrodków pomocy społecznej, szerokich kręgów społeczeństwa.

KONTAKT: Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera ul. Leśna 96, 08-110 Siedlce tel. 602 394 301, 502 368 046, 504 220 068 siedlce_alz@op.pl www. alzheimer. org.pl www.facebook.com/SSCASiedlce

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk