Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Program „Biznes i Prawa Człowieka - Standard Etyki w Polsce" pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Program realizowany jest przez Global Compact Network Poland. Pierwszym działaniem programowym w 2019 roku będzie konferencja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 8 marca.

Wydarzenie stanowi część międzynarodowej inicjatywy UN Global Compact, Sustainable Stock Exchanges lnitiative, International Finance Corporation, the World Federation of Exchanges, UN Women oraz Women in ETFs.

W rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, przyjętej w grudniu 2018 roku (A/C.2/73/L32/Rev.1), wskazano potrzebę tworzenia wielosektorowych partnerstw oraz zaangażowania sieci lokalnych UNGC (Global Compact Local Networks) w promocję postaw etycznych w biznesie i w stosunkach pracowniczych, w szczególności równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.

Stąd też celem programu „Biznes i Prawa Człowieka - Standard Etyki w Polsce” jest wdrażanie Wytycznych ONZ (UN Guiding Principles on Human Rights in Business), zasad etycznego prowadzenia biznesu z uwzględnieniem i poszanowaniem praw człowieka, a tym samym zwiększenie na rynku polskim ilości firm, które posiadają programy etyczne. W ramach Programu, koalicja partnerów i ekspertów Global Compact Network Poland przy wsparciu partnerów instytucjonalnych, wypracowała Standard Minimum Programów Etycznych. Jest on narzędziem do wdrażania II Filaru Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka przez polskie firmy i organizacje.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk