Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prof. Lipowicz spotkała się z Praktykantami

Data:
Tagi: wydarzenie

 

Prof. Irena Lipowicz spotkała się ze studentami odbywającymi praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Rozmowy RPO z praktykantami odbywają się co miesiąc i pozwalają ich uczestnikom na przedstawienie swoich opinii i sugestii na temat działalności Biura, a także sytuacji młodych ludzi na rynku pracy.

Praktykanci, obecni na spotkaniu, biorą czynny udział w pracach Zespołów BRPO: ds. Równego Traktowania i Praw Osób z Niepełnosprawnościami, Współpracy Międzynarodowej i Kontaktów z Mediami oraz Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego. Studenci pomagają m.in. w organizacji konferencji i seminariów, zapoznają się ze specyfiką pracy jednostek, przygotowują materiały pomocne w opracowywaniu wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, czy wystąpień generalnych, uczestniczą w tworzeniu odpowiedzi na indywidualne skargi kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej szczegółów na temat praktyk studenckich na stronie www.rpo.gov.pl

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP