Prof. Andrzej Zoll wyróżniony tytułem profesora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data:
  • Uniwersytet Jagielloński uhonorował prof. Andrzeja Zolla, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich IV kadencji, tytułem profesora honorowego
  • W obszernej laudacji, którą wygłosił prof. Piotr Kardas, wskazano cztery obszary wybitnej działalności prof. Zolla: sferę badań naukowych, sferę działalności dydaktycznej, sferę działalności publicznej oraz sferę jego wpływu na działanie polskiego wymiaru sprawiedliwości

Uniwersytet Jagielloński uhonorował prof. Andrzeja Zolla, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich IV kadencji, tytułem profesora honorowego. Tytuł ten uniwersytet nadaje najwybitniejszym przedstawicielom środowiska akademickiego, szczególnie zasłużonym dla społeczności uniwersyteckiej.

Jak podkreślał rektor UJ prof. Wojciech Nowak w trakcie uroczystego posiedzenia senatu uczelni, tytuł został przyznany prof. Zollowi w szczególności za: wkład do nauki prawa karnego, wkład w tworzenie i rozwój krakowskiej szkoły prawa karnego i propagowanie jej osiągnięć, działalność publiczną, którą prowadził jako sędzia, prezes Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz współtwórca współczesnej kodyfikacji prawa karnego. Jak również za niezłomną obronę zasad państwa prawnego i demokratycznych wartości w życiu publicznym.

W obszernej laudacji, którą wygłosił prof. Piotr Kardas, wskazano cztery obszary wybitnej działalności prof. Zolla: sferę badań naukowych, sferę działalności dydaktycznej, sferę działalności publicznej oraz sferę jego wpływu na działanie polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jak zaznaczył laudator, prof. Zoll to bez wątpienia postać wielobarwna, a jego trwająca nieprzerwanie kilkadziesiąt lat aktywność naukowa i publiczna jest niezwykle bogata i znacząca dla życia publicznego.

Dziękując za zaszczytne wyróżnienie, prof. Andrzej Zoll przypomniał, że Polska świętuje w tym roku 100-lecie odzyskania niepodległości i 29-lecie obalenia systemu totalitarnego. Podkreślił, że od 1989 r. żyjemy w kraju, którego losy zależą od nas, od naszej mądrości, umiejętności patrzenia nie tylko z perspektywy własnego interesu, ale również z perspektywy dobra wspólnego. Wyraził przy tym zaniepokojenie współczesnymi podziałami politycznymi, które mogą stanowić zagrożenie dla dalszego rozwoju Polski. Odnosząc się do wprowadzanych obecnie zmian prawnych zaznaczył, że żadna wolność i żadne prawo nie może pozostawać w sprzeczności z godnością człowieka.

W imieniu rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara i pracowników Biura RPO w uroczystości uczestniczyła dyrektor generalna BRPO Katarzyna Jakimowicz.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji: 2018-11-28 13:20:37
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik