Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Problematyka wolności od tortur i poniżającego traktowania była jednym z tematów warsztatów dla przedstawicieli ombudsmanów Państw Partnerstwa Wschodniego

Data:
Tagi: KMPT

"Stan przestrzegania praw i wolności człowieka w państwach objętych programem Partnerstwa Wschodniego. Analiza sytuacji i próba wskazania najważniejszych problemów z punktu widzenia urzędu ombudsmana", jakie odbyły się w Natolinie w ramach "Projektu współpracy ombudsmanów państw Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej".

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP