Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prezentacja raportu z działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji (29.07.)

Data:

 

29 lipca br. w godz. 10:00 do 14:00 przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie odbędzie się Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich, której tematem będzie Raport z działalności w Polsce w 2012 roku Krajowego Mechanizmu Prewencji.

 

W 2012 roku przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji przeprowadzili niezapowiedziane wizytacje w 20 zakładach karnych, 4 aresztach śledczych, 48 pomieszczeniach dla osób zatrzymanych jednostek organizacyjnych Policji, 14 izbach wytrzeźwień, 17 domach pomocy społecznej, 8 szpitalach psychiatrycznych oraz w 8 młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

 

Przedmiotem Konferencji będzie prezentacja wyników kontroli, jak również przedstawienie wniosków i rekomendacji RPO.

 

Jednym z poruszonych problemów będzie grożące wkrótce Polsce masowe przeludnienie jednostek penitencjarnych. Już dzisiaj z braku miejsca kara pozbawienia wolności wobec kilku tysięcy skazanych nie jest wykonywana. Co więcej, w sposób niedopuszczalny na cele mieszkalne adaptuje się świetlice, izby chorych, cele izolacyjne lub cele przeznaczone dla więźniów niebezpiecznych. Tymczasem od 2016 r. Rzeczypospolita będzie zobowiązana również przyjąć do swoich zakładów karnych ok. 12 tys. naszych obywateli odbywających kary pozbawienia wolności w krajach UE.

 

Inny problem związany jest z likwidacją kolejnych izb wytrzeźwień i odmawianiem przyjmowania nietrzeźwych przez szpitale. W ten sposób ciężar odpowiedzialności za osoby doprowadzone do wytrzeźwienia przerzuca się na Policję, która nie jest przygotowana do tej roli, zwłaszcza biorąc pod uwagę potrzeby opieki medycznej. Należy się zastanowić, czy jednym ze skutków takiego postępowania nie jest fakt, że spośród 14 zgonów, które miały miejsce w 2012 r. w placówkach Policji, aż 13 dotyczyło osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

 

W trudnej sytuacji znajdują się szpitale psychiatryczne. Osadzeni w więzieniach skarżą się na pobicia. Natomiast w Krajowym Ośrodku Seksuologii Sądowej brak jest właściwej terapii dla sprawców przestępstw o charakterze seksualnym.

 

O tych i innych problemach będziemy rozmawiali podczas Konferencji.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP