Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prezentacja raportu „Ułatwienia w głosowaniu – wiedza, opinie i oczekiwania” [art. 29 – Udział w życiu politycznym i publicznym]

Data:
Tagi: kalendarium

29 kwietnia 2014 r. w siedzibie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce odbyła się prezentacja raportu z badań poświęconych opiniom, oczekiwaniom i wiedzy polskich wyborców na temat ułatwień w głosowaniu, przeprowadzonych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wraz z Centrum Badania Opinii Społecznej.

W roku 2011 uchwalono Kodeks wyborczy, który zawiera pakiet różnorodnych ułatwień w głosowaniu, adresowanych przede wszystkim do wyborców niepełnosprawnych i w zaawansowanym wieku. Obecnie funkcjonują dwie – alternatywne wobec tradycyjnego oddawania głosu w lokalu wyborczym – procedury głosowania:

  • głosowanie korespondencyjne – dla wyborcy niepełnosprawnego (w stopniu umiarkowanym lub znacznym), a także dla osób przebywających poza granicami kraju;
  • głosowanie przez pełnomocnika – dla wyborcy niepełnosprawnego (w stopniu umiarkowanym lub znacznym) oraz dla osób, które ukończyły 75 lat.

Polacy pozytywnie oceniają wprowadzenie do polskiego prawa wyborczego procedur głosowania, umożliwiających oddawanie głosu poza lokalem wyborczym. Jednocześnie zdecydowana większość, również wśród osób z niepełnosprawnością i osób starszych, preferuje możliwość oddania głosu w lokalu wyborczym.

Natomiast niepokój budzą wyniki przedstawiające znikomą wiedzę wyborców o obecnie funkcjonujących w polskim prawie wyborczym alternatywnych procedurach głosowania, a tym samym niską skuteczność przekazu informacji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o najważniejszych kwestiach związanych z wyborami. Po blisko 3 latach funkcjonowania Kodeksu wyborczego poziom wiedzy na temat możliwości alternatywnego głosowania nie tylko nie poprawił się, ale nawet się pogorszył.
Badanie wykazało, że 69% polskich wyborców pozytywnie ocenia głosowanie przez pełnomocnika, 61% - korespondencyjne, a aż 76% postuluje umożliwienie głosowania przez internet.
Bardzo ważną kwestią jest prawo niepełnosprawnych wyborców do głosowania w przystosowanych do ich potrzeb lokalach wyborczych oraz przy użyciu nakładek w alfabecie Braille'a. W każdej gminie przynajmniej jedna trzecia lokali powinna być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na przykład w Warszawie istnieją 883 obwodowe komisje wyborcze, z czego 250 - czyli około 28% będzie funkcjonowało w lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - poinformował stołeczny ratusz. Ich pełen wykaz jest dostępny na stronie internetowej m.st. Warszawy.

Raport pokazuje także różnice między badaniem przeprowadzonym w 2011 r. i prezentowanym obecnie. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Komunikatu z badań BRPO i CBOS: [Ułatwienia w głosowaniu - Raport BRPO CBOS]

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk