Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Praworządność w UE – prezentacja pierwszego rocznego sprawozdania Komisji Europejskiej na temat sytuacji w zakresie rządów prawa. 21 października, w godz. 18:00 - 20:00

Data:
Tagi: kalendarium

30 września Komisja Europejska (KE) opublikowała pierwsze sprawozdanie na temat praworządności we wszystkich Państwach Członkowskich UE.

Dotyczy ono czterech głównych obszarów mających istotny wpływ na poszanowanie zasady praworządności: 

 1. krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości, 
 2. ram antykorupcyjnych, 
 3. pluralizmu i wolności mediów oraz
 4. kwestii instytucjonalnych związanych z mechanizmami kontroli i równowagi władz ważnych dla sprawnego funkcjonowania demokracji.

Dyskusja na temat tego dokumentu oraz nowego mechanizmu ochrony praworządności w ramach webinarium, odbyła się online 21 października.  

Link to transmisji na youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=-FzWP435mp8

- Nie jest to dokument prawnie wiążący, ale problemy z praworządnością są w Unii nie tylko w Polsce czy na Węgrzech. Są kraje, dla których wypunktowanie problemów z sądownictwem czy mediami już może pomóc nawet jako miękka forma na. Istotne jest też to, że badając sytuację we wszystkich państwach członkowskich autorzy raportu zastosowali wszędzie tę samą metodologię - więc żaden kraj nie może zarzucić, że został potraktowany niesprawiedliwie - powiedział  Rafał Szyndlauer prezentując raport.

Począwszy od tego roku KE będzie dokonywać corocznego przeglądu sytuacji w tuch obszarach we wszystkich państwach członkowskich, tworząc tym samym nowy stały mechanizm monitoringu praworządności. Prace nad kolejnym raportem ruszą w styczniu-lutym 2021 r., a na jego metodologię będzie miała wpływ dyskusja nad pierwszym raportem. Dlatego rozpowszechnienie wiedzy o nim jest tak ważna.

- Dziękujemy za docenienie w raporcie roli RPO – powiedział zastępca RPO dr hab. Maciej Taborowski. - To dobry kierunek, że uwzględnia się rolę takich instytucji dla praworządności w Unii. 

Program webinarium:

 • dr Marek Prawda (Komisja Europejska) – wprowadzenie,
 • Rafał Szyndlauer  (Komisja Europejska) - prezentacja pierwszego rocznego sprawozdania Komisji Europejskiej na temat sytuacji w zakresie rządów prawa w UE,
 • prof. Jan Barcz  (Akademia Leona Koźmińskiego/Team Europe) –  prezentacja książki pt. „Problem praworządności w Polsce w świetle dokumentów Komisji Europejskiej”,
 • dr hab. Maciej Taborowski (zastępca RPO) – komentarz,
 • prof. Mirosław Wyrzykowski (Uniwersytet Warszawski) – komentarz,
 • Małgorzata Szuleka (Helsińska Fundacja Praw Człowieka) – komentarz,
 • Dyskusja z udziałem publiczności  - moderacja dr Filip Skawiński (doradca ds. politycznych, Komisja Europejska).

W czasie spotkania została zaprezentowana książka „Problem praworządności w Polsce w świetle dokumentów Komisji Europejskiej” autorstwa prof. Jana Bracza, prof. Agnieszki Grzelak oraz Rafała Szyndlauera.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk