Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prawa człowieka? Tu się praktykuje! – mówią studenci, którzy zakończyli praktyki w Biurze RPO

Data:

- Prawa człowieka? Tu się praktykuje! – mówili studenci prawa, którzy 30 września zakończyli praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Była to już ostatnia grupa młodych prawników, którzy współpracowali z RPO w ramach wakacyjnych praktyk.

Dzień wcześniej, praktykanci spotkali się z dr. Adamem Bodnarem by podsumować ostatni miesiąc, porozmawiać o planach na przyszłość i o tym, jak komunikować o prawach człowieka, aby skuteczniej docierać do obywateli. Młodzi ludzie podkreślali, że obecnie bardzo ważną rolę odgrywają media społecznościowe, które coraz częściej stają się pierwszym, a czasem głównym źródłem informacji.

Rzecznik zachęcał młodych prawników do dalszej współpracy z Biurem RPO. Przypomniał, że każdy z nich może zgłosić się do programu Ambasador RPO. Wielu obecnych Ambasadorów aktywnie działa na swoich uczelniach m.in. organizują konferencje i spotkania dotyczące praw człowieka. Niektórzy z nich pomagają także przy przygotowaniu spotkań regionalnych RPO. Do 10 października praktykanci mogą nadsyłać projekty dotyczące współpracy z RPO na najbliższy rok akademicki, a później będą omawiać go bezpośrednio z dr. Bodnarem. Osoby, które przejdą rekrutację wezmą udział w Zjeździe Ambasadorów pod koniec listopada lub na początku grudnia 2016 r.

Dr Bodnar życzył studentom dalszych sukcesów w karierze naukowej i zawodowej. Prosił jednocześnie, by w podejmowanych działaniach zawsze pamiętali o tym, jak ważne są prawa człowieka i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

 - Musicie uruchomić wyobraźnię i zaproponować włączenie się do wielkiej debaty o przyszłości demokracji w naszym kraju – zaapelował rzecznik.

Wszystkim praktykantom Adam Bodnar podarował Konstytucję RP z osobistą dedykacją.

Każda z osób odbywająca praktykę wakacyjną w Biurze RPO przeszła trzyetapowe postępowanie rekrutacyjne. Spośród ponad 100 zgłoszeń wybraliśmy 31 najlepszych osób. Kolejne grupy praktykantów gościliśmy w lipcu, w sierpniu i we wrześniu.

Co robili praktykanci w Biurze RPO?

Każdego miesiąca praktykanci wzięli udział w blisko 30. różnych wydarzeniach (wykładach, warsztatach, dyskusjach, spotkaniach). Pierwszy tydzień praktyk studenci spędzili w Zespole Wstępnej Oceny Wniosków,  gdzie z bliska mogli zobaczyć jak wyglądają rozmowy z obywatelami, którzy składają skargi do RPO. W pozostałe tygodnie studenci pracowali  w wybranym przez siebie, specjalistycznym zespole prawnym.

Oprócz codziennej pracy z dokumentami, praktykanci spotykali się również z ekspertami ze wszystkich zespołów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, by rozmawiać o najważniejszych działaniach podejmowanych przez RPO w zakresie ich działalności. Dyskutowali np. o tym, jak skutecznie informować o prawach człowieka.

Studenci praktykujący w lipcu wzięli też udział w warsztatach, podczas których próbowali przeredagować pouczenia stosowane w postępowaniu karnym, tak aby były one bardziej zrozumiałe np. dla ofiar przestępstw. W ramach praktyk odbyły się także spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych m.in. Watchdog Polska i Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Studenci dowiedzieli się dzięki nim, w jaki sposób można pomóc osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności, czy jak skutecznie korzystać z prawa do informacji publicznej.

Aby lepiej zrozumieć potrzeby osób z niepełnosprawnościami, praktykanci wybrali się na „Niewidzialną Wystawę”, po której oprowadzały ich osoby niewidome i niedowidzące. Młodzi prawnicy mieli też możliwość porozmawiania z naukowcami z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego o tym, jak duży wpływ na prawa człowieka ma rozwój nauki.  O kwestiach bioetycznych rozmawiali również z prof. Pawłem Łukowem.

W sierpniu praktykanci spotkali się z Panią Anną Jakubowską ps. „Paulinka”, która była uczestniczką Powstania Warszawskiego, dziś członkinią Rady Społecznej działającej przy RPO. Brali też udział w rozprawach Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz  Trybunału Konstytucyjnego.  Natomiast o Europejskim Trybunale Praw Człowieka opowiadał im prof. Ireneusz C. Kamiński.

Ponadto podczas spotkań z dr. Adamem Bodnarem studenci omawiali sprawy, które Rzecznik Praw Obywatelskich mógłby podjąć z urzędu na podstawie doniesień medialnych.

- Cieszy nas, że studenci pozytywnie ocenili nasz program praktyk. Dziękowali m.in. za atmosferę, która panowała w Biurze i serdeczność z jaką odnosili się do nich wszyscy pracownicy. Dla Biura RPO, tak zaangażowani praktykanci byli wsparciem w codziennej, intensywnej pracy. Dlatego dr Adam Bodnar podjął decyzję o kontynuowaniu tego programu - zgodnie potwierdzają Joanna Troszczyńska- Reyman oraz Aneta Słomka, koordynatorki programu praktyk wakacyjnych.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2016-09-30 12:46:00
Osoba udostępniająca: AnetaKosz