Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Pracownicy instytutów badawczych bez prawa do płatnego urlopu naukowego – minister dostrzega konieczność zmian

Data:

Pracownikom naukowym instytutów badawczych nie przysługuje obecnie prawo do płatnego urlopu naukowego, który pozwoliłby im na zintensyfikowanie prac nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej. Możliwość taką mają natomiast nauczyciele akademiccy. Rzecznik wystąpił do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o informację, czy planowana jest zmiana przepisów w tym zakresie.

W odpowiedzi Ministerstwo poinformowało, że dostrzega istniejące zróżnicowanie uprawnień pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych. W ocenie Ministerstwa kwestia ta powinna zostać w pierwszej kolejności poddana konsultacjom z zainteresowanymi podmiotami w celu wypracowania spójnej koncepcji, a następnie uregulowana w sposób kompleksowy, obejmujący zarówno pracowników naukowych uczelni, instytutów badawczych, jak i instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników niebędących pracownikami naukowymi.

Ministerstwo wyraziło nadzieję, że uruchomienie procesu legislacyjnego związanego z nowym prawem o szkolnictwie wyższym da możliwość wprowadzenia postulowanych przez Rzecznika zmian.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk