Pracownicy BRPO z wizytą w domach dziecka na Podlasiu

Data:

Pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich udali się na Podlasie i odwiedzili Państwowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce oraz będące pod jego pieczą: Dom Dziecka w Białowieży oraz Rodzinny Dom Dziecka w Czeremsze.

PCPR w Hajnówce jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu Hajnowskiego i ma pod swoją opieką rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Organizuje także wsparcie osobom usamodzielniającym się, opuszczającym rodzinną pieczę zastępczą, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. Pomaga im uzyskać pomoc na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie, usamodzielnienie. Służy także pomocą psychologiczną. Wskazuje także podopiecznym możliwe ścieżki postępowania, podaje kontakty do odpowiednich urzędów i instytucji np. ośrodków pomocy społecznej, instytucji i organizacji pozarządowych.

Oprócz pomocy podopiecznym z podlegających mu placówek opiekuńczo-wychowawczych PCPR oferuje również pomoc psychologiczną mieszkańcom powiatu dotkniętym problemem przemocy domowej – zarówno tym doświadczającym przemocy jak i jej sprawcom.

Pracownicy BRPO z Zespołu Centrum Projektów Społecznych z dyrektor Barbarą Imiołczyk i głównym koordynatorem ds. działań społecznych Andrzejem Stefańskim odwiedzili Dom Dziecka w Białowieży, w którym m.in. od października ub. r. jest dwóch chłopców z Iraku. Chłopcy nie mówią po polsku i wielką radością dla nich była rozmowa telefoniczna z osobą mówiącą w ich ojczystym języku, którą udało się pracownikom biura zorganizować. Radość wszystkim podopiecznym domu dziecka sprawiły również przywiezione upominki zakupione za fundusze pochodzące ze zbiórki zorganizowanej wśród pracowników Biura RPO. Prezenty  za pośrednictwem koordynatorek pieczy zastępczej trafiły również w ręce dzieci przebywających w innych rodzinnych domach dziecka w różnych miejscowościach powiatu.  Podarowane pomoce plastyczne, klocki, gry planszowe i komputerowe oraz książki dostosowane do wieku podopiecznych to doskonałe uzupełnienie zasobów placówek, z których skorzystają wszyscy podopieczni. Dzieci i ich opiekunowie otrzymali także spersonalizowane kartki z życzeniami od Rzecznika i pracowników BRPO.

Kolejnym punktem odwiedzin był Rodzinny Dom Dziecka w Czeremsze. Prowadząca go pani Elżbieta mówiła „Młodo owdowiałam, wychowałam trzech synów, teraz są już samodzielni. Pomyślałam, że chciałabym jeszcze coś dobrego zrobić dla innych, czuć się potrzebna. Mam dom, duży ogród, wokół lasy i łąki – świetne warunki dla dzieci. Wiec założyłam rodzinny dom dziecka.” Teraz pani Elżbieta opiekuje się sześciorgiem dzieci. Jest gotowa przyjąć kolejne. Upiekła wielki tort w formie księgi; na górze widniał napis: „Są ludzie i chwile, których się nie zapomina”. Tort trafił za pośrednictwem pracowników BRPO do schroniska dla osób w kryzysie bezdomności prowadzonego przez Adriannę Porowską, szefową Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej.

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji: 2022-01-14 13:10:36
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data: 2022-01-14 14:10:45
Operator: Maciej Kuczyński