Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Żegnamy Marka Plurę - wybitnego działacza na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami, senatora RP X kadencji

Data:

Przychodzi nam ze smutkiem pożegnać Marka Plurę – wybitnego działacza na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami, dbającego również o ochronę prawną śląskiego języka i etniczności, z którym mieliśmy zaszczyt wielokrotnie współpracować. 

Marek Plura był senatorem RP X kadencji, posłem na Sejm RP VI i VII kadencji oraz posłem do Parlamentu Europejskiego w latach 2014-2019. W swojej działalności społecznej skupiał się na walce o poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Czynnie uczestniczył w procesie ratyfikacji Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Był założycielem Stowarzyszenia „Dobry Dom” i prezesem Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent”, a także przewodniczącym Rady Programowej Działu Integracyjno-Biblioterapeutycznego Biblioteki Śląskiej. 

Na arenie międzynarodowej pełnił funkcję wiceskarbnika Międzynarodowego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych i wicedyrektora Very Special Arts Poland.

Z jego inicjatywy powstał konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek, promujący aktywność kobiet z niepełnosprawnościami.

Odznaczony Orderem Uśmiechu, laureat konkursu Człowiek bez barier oraz Lodołamacze.

Był człowiekiem niesamowitej życzliwości i optymizmu, którego wkład w ochronę praw osób z niepełnosprawnościami jest nieoceniony. 

Był przyjacielem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, szczególnie blisko współpracował z oddziałami terenowymi RPO we Wrocławiu i Katowicach. O ile tylko pozwalały mu obowiązki zawodowe, zawsze zaszczycał swoją obecnością doroczną Galę wręczenia Nagrody RPO im doktora Macieja Lisa. Zawsze można było liczyć na jego ogromną wiedzę w zakresie ochrony praw osób z niepełnosprawnościami oraz dobre słowo. Ślązak z krwi i kości, z czego był ogromnie dumny. 

Człowiek wielkiego serca, oddany ludziom, niezłomny w łamaniu barier, również tych międzyludzkich.

Rodzinie i Najbliższym Zmarłego składamy serdeczne kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.
Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek oraz pracownicy Biura RPO
 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji: 2023-01-23 12:11:41
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik