Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Posiedzenie Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Data:
Tagi: wydarzenie

23 marca spotkała się Rada Społeczna przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Dr Adam Bodnar przedstawił informacje na temat działań podejmowanych przez RPO w 2016 r. Szczególną uwagę poświęcił spotkaniom regionalnym z przedstawicielami organizacji społecznych. Dotychczas RPO odwiedził województwa: zachodniopomorskie, podlaskie, podkarpackie a także Poznań, Kielce i Konin. Rzecznik podkreślał, że ten projekt spotyka się z coraz większym zainteresowaniem obywateli.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę m.in. na potrzebę częstszego pokazywania spraw indywidualnych i osób, którym RPO udzielił wsparcia. Chodzi o to, żeby obywatele, którzy znajdą się w trudnym położeniu społecznym lub materialnym, doznają krzywdy czy są dyskryminowani, wiedzieli, że nie są sami. 

Podkreślono także rosnąca rolę instytucji RPO w związku z nabrzmiewającym sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego i zmianami prawno-ustrojowymi w państwie. Zwrócono uwagę na rosnącą potrzebę działań edukacyjnych i informacyjnych, jak również konieczność wsparcia wielu inicjatyw i form organizowania się społeczeństwa obywatelskiego.  

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk