Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Posiedzenie Rady Społecznej

Data:
Tagi: wydarzenie


W Biurze RPO odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Głównym tematem dyskusji były aktualne problemy związane z sytuacją osób z niepełnosprawnością, szczególnie dotyczące systemu świadczeń i koniecznych zmian w tym zakresie.

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP