Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Posiedzenie Rady Społecznej

Data:
Tagi: wydarzenie


W Biurze RPO odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Głównym tematem dyskusji były problemy rodzin wielodzietnych, o których m.in. mówił zaproszony do udziału w spotkaniu Paweł Woliński ze Stowarzyszenia Dużych Rodzin.

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP