Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Posiedzenie Komisji Senatu RP

Data:
Tagi: wydarzenie


Rzecznik Praw Obywatelskich oraz przedstawiciele Biura RPO uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Komisja kontynuowała obrady rozpoczęte 10 czerwca br. w zakresie rozpoznania wniosku RPO, dotyczącego państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych przestępstw.


Podczas spotkania przedstawiciel Biura Legislacyjnego Senatu przekazał uwagi dotyczące poszczególnych zapisów ustawy m.in. kwestii przyznania zaliczki na poczet kompensaty, udziału sprawcy w postępowaniu o przyznanie zadośćuczynienia a także podstaw do nieprzyznania odszkodowania. O propozycjach zmian poinformowali także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz przedstawiciele agend rządowych i organizacji społecznych.


Prof. Irena Lipowicz podziękowała za podjęcie postulowanej przez RPO inicjatywy ustawodawczej i odniosła się do projektowanych zmian w ustawie o kompensacie państwowej w kontekście ewentualnych zagrożeń dla praw człowieka i obywatela. 

Ważne linki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP