Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Posiedzenie Komisji ds. Polityki Senioralnej

Data:
Tagi: wydarzenie

 

W Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Polityki Senioralnej, w którym wzięła udział prof. Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich. W wystąpieniu przedstawiła informację o działaniach RPO na rzecz ochrony praw osób starszych.

Prof. Lipowicz mówiła m.in. o problemach w zakresie opieki zdrowotnej osób starszych i potrzebie opracowania planu leczenia chorych na Alzheimera oraz konieczności dalszych rozwiązań ułatwiających osobom starszym udział w głosowaniu. Rzecznik zwróciła uwagę również na temat przemocy wobec kobiet starszych i z niepełnosprawnościami.

Informacje na temat przestrzegania praw osób starszych i podejmowanych inicjatyw i działań na ich rzecz przedstawili  ponadto Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania oraz Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Ważne linki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP