Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Posiedzenie kapituły Nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa

Data:

26 września 2016 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. dra Macieja Lisa w składzie: dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. dr hab. Adam Jezierski – JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, ks. bp. Ryszard Bogusz – Biskup senior Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Sławomir Piechota – Poseł na Sejm RP, Dominik Golema – Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Ewa Lis oraz Krzysztof Lis.

Nagroda została ustanowiona z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich w celu uhonorowania pamięci Macieja Lisa – Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu, który zmarł w 2015 r. Nagroda jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w dziedzinie obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami. Laureatem pierwszej edycji nagrody im. doktora Macieja Lisa jest Sławomir Piechota, który zgodnie z treścią porozumienia o ustanowieniu nagrody wszedł w skład Kapituły.

W 2016 r. spośród zgłoszonych kandydatów Kapituła jednomyślnie postanowiła przyznać Nagrodę RPO im. doktora Macieja Lisa Pani Lidii Lempart za podejmowane przez nią od wielu lat działania i na rzecz dzieci głuchych.

Lidia Lempart – Prezes i współtwórca  Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu, Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Rodzin Dzieci z Wadą Słuchu we Wrocławiu, terapeuta mowy, trener. 

W 1981 roku rozpoczęła pracę z rodzicami dzieci niesłyszących jako surdologopeda. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku Terapia Mowy Dzieci Niesłyszących. Odbyła praktykę w kierunku Terapii Rodzin. W latach 2003 do 2005 odbywała staże zawodowe w Centrum Implantów Ślimakowych w Berlinie oraz Instytucie Viaatal w Holandii.  W 2009 roku ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Kadrami w Wyższej Szkole im J. Koźmińskiego w Warszawie. W roku 1992 wraz z Henrykiem Stroblem powołała Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu. W tym samym czasie powstał Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Rodzin Dzieci z Wadą Słuchu we Wrocławiu, gdzie pracuje do dzisiaj. Jest autorem programu rehabilitacji i terapii, realizowanego z wieloma sukcesami w Ośrodku. Organizator międzynarodowej konferencji z udziałem Warrena Estabrooksa z Toronto. Od 2002 do 2010 roku uczestniczyła jako trener w programach polsko-ukraińsko-holenderskich: "Juice" i "MATRA-Privit" na Ukrainie i w Polsce.

Ma córkę Martę. Interesuje się historią, malarstwem, inicjatywami społecznymi, muzyką klasyczną, jazzem. Uwielbia wyjazdy do Paryża i Lwowa. Jej wielką pasją są ludzie. Najwięcej dowiaduje się o rodzicach dzieci niesłyszących, kiedy siedzi z nimi w poczekalni Ośrodka i „rozmawia o niczym”.

Dr Maciej Lis (1950-2015)
Motto życiowe: tak kształtować rzeczywistość, aby było więcej dobra wokół nas.

Od urodzenia mieszkaniec Wrocławia, z którym związany był zawodowo i rodzinnie.

Doktor prawa, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Autor ponad 100 publikacji naukowych w kraju i za granicą. Jako stażysta gościł na kilkunastu uniwersytetach w Niemczech, Rosji i Czechach.

Od maja 2004 r. powołany na organizatora pierwszego Zespołu Terenowego BRPO we Wrocławiu, w lipcu 2004 r. mianowany na dyrektora tego Zespołu, zaś 15 września 2004 r. powołany został przez Rzecznika Praw Obywatelskich na stanowisko Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Funkcję tę pełnił, aż do śmierci 19.04.2015 r.

Absolwent Liceum Muzycznego. Jako muzyk ponad 20 lat równolegle zawodowo związany był ze światowej sławy chórem Cantores Minores Wratislavienses pod dyr. Edmunda Kajdasza, a następnie śpiewał w chórze, którego był współzałożycielem Capella Ecumenica Jego pasją była gra na fortepianie, zajmował się także aranżowaniem i komponowaniem.

W latach 2000 – 2004 był Współprzewodniczącym Komisji Regulacyjnej w Warszawie ds. rozpatrywania wniosków Kościoła Luterańskiego w Polsce o zwrot nieruchomości kościelnych. Przewodniczący Komisji Prawnej Synodu Kościoła Luterańskiego w Polsce.

Aktywnie działał w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych ruchu obywatelskiego (m.in. fundator Fundacji Św. Jadwigi Partnerstwa Międzynarodowego Wrocław – Dortmund, członek Rady Diakonii w RP, członek Rady Programowej Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji, i in.), szczególnie na rzecz osób niepełnosprawnych i ubogich. Aktywnie działał na rzecz powołania domów opieki oraz stacji socjalnych i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzebujących. Współtworzył Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu – obecnie Ewangelickie Centrum Diakonii. Był również współorganizatorem Ośrodka Inicjatyw Obywatelskich we Wrocławiu i Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań.

Uroczysta Gala wręczenia Nagrody odbędzie się w dniu 16 listopada 2016 r. we Wrocławiu.

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Justyna Z@recka
Data:
Operator: Justyna Z@recka