Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Posiedzenie Europejskiego Zarządu IOI

Data:

 

W Biurze RPO w Warszawie odbyło się posiedzenie Europejskiego Zarządu Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI). W skład Zarządu wchodzą obok polskiej RPO również Ombudsmani Belgii, Estonii, Irlandii, Grecji, Katalonii, Szwecji. Spotkania, które odbywają się co pół roku, mają na celu omówienie najważniejszych spraw z zakresu ochrony praw człowieka w Europie i bieżącej pracy Instytutu. Wśród tematów, które omawiane były na posiedzeniu znalazły się m.in. prywatyzacja usług publicznych, implementacja unijnej dyrektywy regulującej pozasądowe rozwiązywanie sporów, sytuacja ochrony praw człowieka na Ukrainie, przygotowania do Zgromadzenia Ogólnego IOI zaplanowanego na wrzesień br. w Tallinie, a także sprawy dotyczące współpracy z Europejską siecią Rzeczników Praw Obywatelskich.

 

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk