Biuletyn Informacji Publicznej RPO

"Porozmawiajmy – jak choroba Alzheimera dotyka ludzi młodych" - konferencja online 17 września w Biurze RPO - zapowiedź

Data:

Choroba Alzheimera i inne rodzaje demencji kojarzą się z podeszłym wiekiem. Przeważnie dotyka osoby powyżej 60-65 lat. Szacuje się, że wśród osób najstarszych, po 80. roku życia, co piąta osoba ma objawy demencji.

Zdarza się jednak, że choroba Alzheimera występuje przed 65. rokiem życia - już u 20-, 30-, 40-latków. Jest trudna do zdiagnozowania, bo mało kto podejrzewa chorobę otępienną w tym wieku.

Na konferencji, organizowanej wspólnie ze Związkiem Stowarzyszeń Alzheimer Polska i Fundacją Stabilo, poruszymy temat choroby otępiennej u osób młodych. Jest to temat mało znany, a dla wielu rodzin bardzo ważny i trudny.

Konferencja odbędzie się 17 września o godz. 11.00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

Konferencja będzie transmitowana, aby jak najszerzej upowszechnić ten ważny społecznie temat i umożliwić uczestnictwo osobom zainteresowanym w wielu miejscach w Polsce.

Link do udziału w wydarzeniu online: https://us02web.zoom.us/j/5012414420. Drugi link do transmisji dla osób, którym nie uda się wejść na platformę ZOOM: https://www.facebook.com/fundacjastabilo 

Konferencja będzie tłumaczona na język migowy.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do 10 września. Kontakt w sprawie udziału: Ewa Tułodziecka-Czapska: tel. 22 55 17 985 lub mail: alzheimer@brpo.gov.pl

PROGRAM:

11.00 Powitanie – Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska, członkini Alzheimer Polska i Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO, Zygmunt Wierzyński, prezes Alzheimer Polska oraz Barbara Imiołczyk, dyrektorka Centrum Projektów Społecznych w BRPO;

Działania RPO na rzecz osób żyjących z chorobą Alzheimera – prof. Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich;

Problemy z diagnozowaniem i leczeniem ludzi młodych i w średnim wieku – prof. Maria Barcikowska, lekarz specjalista neurolog, neuropatolog;

Młodzi z chorobą otępienną na świecie– prof. Tomasz Gabryelewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego; 

Przerwa ok. 12.25 – 12.35

Młodzi z rozpoznaniem otępienia w polskich realiach – dr Edyta Ekwińska, wiceprezeska Alzheimer Polska;

Problemy związane z zatrudnieniem i prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego – Dorota Siwiec, Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w BRPO, członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO;

Co zamiast ubezwłasnowolnienia – prezentacja broszury „Otępienie (demencja) – problemy prawne” (link do broszury) – Barbara Imiołczyk, dyrektorka Centrum Projektów Społecznych w BRPO;

Podsumowanie – prof. Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich;

Zakończenie – Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska, członkini Alzheimer Polska i Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO, Zygmunt Wierzyński, prezes Alzheimer Polska oraz Barbara Imiołczyk, dyrektorka Centrum Projektów Społecznych w BRPO;

Autor informacji: Dyrektor Centrum Projektów Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski