Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Polska zarejestrowana jako firma w USA? MSZ: nie, chodzi o emisję polskich obligacji na rynku amerykańskim

Data:
  • W rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych jako podmiot zarejestrowany przez polskie Ministerstwo Finansów figuruje POLAND REPUBLIC OF
  • W związku z emisją polskich obligacji przez Skarb Państwa na rynku amerykańskim Minister Finansów złożył odpowiednią dokumentację: jej zarejestrowanie jest warunkiem takiej emisji – wyjaśnia MSZ
  • Podkreśla, że rejestracja ta nie ma prawnomiędzynarodowych konsekwencji, a zwłaszcza nie nadaje Polsce charakteru firmy

Obywatel zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich o zajęcie się sprawą rejestru firm prowadzonego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych (U.S. Securities and Exchange Commission, strona sec.gov) (rejestr EDGAR).

Znajduje się w nim bowiem podmiot o nazwie: "POLAND REPUBLIC OF", którego logo jest tożsame z godłem Polski. Jak napisał skarżący, opis i dalsze informacje wskazują, że Ministerstwo Finansów zarejestrowało Polskę jako korporację (firmę).

Obywatel podkreśla, że art. 1 Konstytucji głosi, iż Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. 

Z uwagi na zakres skargi RPO przekazał ją w lutym 2020 r. ministrowi spraw zagranicznych Jackowi Czaputowiczowi z prośbą o jej rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi.

Odpowiedź Macieja Langa, podsekretarza stanu w MSZ

Uprzejmie informuję, że dokumentacja znajdująca się na stronie Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (U.S. Securities Exchange Commission, „SEC") to dokumentacja złożona przez Ministra Finansów, związana z emisją polskich obligacji przez Skarb Państwa na rynku amerykańskim.

Zarejestrowanie stosownej dokumentacji w SEC jest warunkiem emitowania obligacji na rynku amerykańskim. Wynika to z amerykańskiej ustawy Securities Act z 1933 roku. Ostatnia emisja obligacji Skarbu Państwa na rynku amerykańskim miała miejsce w 2016 roku. Dalszych informacji nt. funkcjonowania systemu EDGAR, jeśli są konieczne, może udzielić Ministerstwo Finansów.

Zdaniem MSZ, rejestracja w systemie EDGAR nie ma prawnomiędzynarodowych konsekwencji dla statusu Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności nie nadaje Polsce charakteru firmy. Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej określają zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wobec powoływania się przez skarżącego na naruszenie praw obywatelskich, ocena zasadności skargi nie leży w kompetencjach MSZ.

VII.600.8.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski