Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Polska Karta Różnorodności ma nowych Sygnatariuszy

Data:

"Polska Karta Różnorodności – rok doświadczeń, rok wyzwań" to temat seminarium, które zostało zorganizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przedstawiciele administracji publicznej, biznesu, a także trzeciego sektora przedstawili swoje doświadczenia związane z tematem różnorodności w miejscu pracy oraz wyzwania jakie przed nimi stoją. Konferencja zakończyła się uroczystym podpisaniem Karty Różnorodności przez kolejne organizacje. 

Ważne linki:

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP