Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Polityka wykorzystywania plików cookies w serwisie RPO

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO), projektując swój serwis internetowy https://bip.brpo.gov.pl/, dalej jako Serwis RPO, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników (osób odwiedzających) ten Serwis. Domyślne ustawienia wykorzystywane w Serwisie RPO nie pozwalają na zbieranie danych innych niż niezbędne dla funkcjonowania tej strony internetowej i służą wyłącznie do administrowania i zapewnienia prawidłowego jej działania. Nie identyfikuje Użytkownika ani też nie przekazuje informacji o Użytkownikach stronom trzecim.
Operatorem Serwisu jest Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) z siedzibą pod adresem Al. Solidarności 77, 00- 090 Warszawa.

Gromadzenie danych

Serwis RPO przechowuje wyłącznie zapytania (HTTP) kierowane do serwera RPO, a przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy (URL). Tak zgromadzone dane, przechowywane są w dziennikach logów, i mogą dotyczyć następujących informacji:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony serwisu RPO nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Mechanizm Cookies

„Ciasteczka” - pliki cookies - to rodzaj niewielkich informacji - danych teleinformatycznych, które wysyłane są przez każdy serwis internetowy odwiedzany przez Użytkownika i zapisywane są na jego urządzeniu końcowym, np. na komputerze czy smartfonie, z którego korzysta podczas przeglądania stron internetowych. 

W Serwisie RPO informacje te wykorzystywane są wyłącznie w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika, w szczególności pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Jego indywidualnych potrzeb. Są nimi:

 • cookie-agreed, cookie-agreed-version, cookie-agreed-categories (typ niezbędny) - przechowują informacje o obsłudze cookies, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony WWW lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Dostawcą pliku jest Rzecznik Praw Obywatelskich.
 • SESSxxx (typ niezbędny) - przechowuje identyfikator sesji (wyłącznie dla redaktorów i administratorów Serwisów RPO), przechowywany jest w urządzeniu końcowym przez 23 dni lub do czasu samodzielnego jego usunięcia. Dostawcą pliku jest Rzecznik Praw Obywatelskich.
 • fluid-ui-settings (typ niezbędny) - przechowuje informacje o stylu CSS, w którym wyświetlany jest Serwis  RPO, przechowywany jest w urządzeniu końcowym Użytkownika przez 23 dni lub do czasu samodzielnego jego usunięcia. Dostawcą pliku jest Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wykorzystywanie danych

Zebrane informacje (pliki z logami) pomagają nam określić: które podstrony odwiedzane są najczęściej, czy struktura strony nie zawiera błędów, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, itp. Na podstawie tych informacji mogą być generowane statystyki pomocnicze, które nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwisy RPO. Analizujemy pliki z logami, aby zapewnić jak najwyższą jakość Serwisów RPO.
Informacje te nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Biura RPO, a dopiero kiedy zachodzi taka konieczność, również podmiotom do tego uprawnionym, wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

Odnośniki do innych stron

W Serwisie RPO znajdują się odnośniki do innych stron WWW.
Rzecznik Praw Obywatelskich nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Warto więc, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityką Prywatności tam ustaloną.
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko Serwisu RPO.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP