Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Policja: Wszystkie przypadki napaści na tle rasowym badane są przez Policję z należytą starannością

Data:
Tagi: rasizm

Wszystkie przypadki napaści na tle rasowym badane są przez Policję z należytą starannością – zapewnił Komendant Główny Policji w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczące rosnącej skali przemocy motywowanej nienawiścią na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym i wyznaniowym, której coraz częściej doświadczają żyjący w Polsce muzułmanie i migranci pochodzący z Bliskiego Wschodu czy Afryki. Komendant zauważył też, że w przypadku większości zgłaszanych Policji ataków sprawcy są przez Policję wykrywani, a sprawy trafiają do sądu.   

Prowadzone przez Policję statystyki wskazują, że w Polsce rzeczywiście istnieje zagrożenie przestępstwami motywowanymi nienawiścią na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym lub wyznaniowym.

Gwałtownie rośnie liczba tego typu czynów popełnianych wobec muzułmanów i osób pochodzenia arabskiego. Swoje zaniepokojenie wzrostem liczby przypadków przemocy i mowy nienawiści ze względów rasowych, narodowościowych, etnicznych, wyznaniowych, ale też z uwagi na orientację seksualną, wyraził także Komitet Praw Człowieka ONZ w przyjętych w dniu 31 października 2016 r. Uwagach końcowych, dotyczących VII sprawozdania okresowego Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (CCPR/C/POL/7). Komitet zwrócił  przy tym uwagę na niedostateczną reakcję polskich władz na ten szczególny rodzaj przestępczości.   

W wystąpieniu skierowanym do Komendanta Głównego Policji w dniu 25 listopada 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zapytał o wszelkie, podejmowane przez Policję działania o charakterze prewencyjnym, profilaktycznym czy edukacyjnym, które koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa członkom społeczności szczególnie narażonych na ataki, w szczególności muzułmanów czy migrantów.

Rzecznik zaproponował też Komendantowi wspólne spotkanie z przedstawicielami środowisk muzułmańskich, którego tematem będzie przeciwdziałanie rosnącej w społeczeństwie fali niechęci wobec wyznawców islamu. Komendant zapewnił, że przedstawiciele Policji wezmą udział w takim, zorganizowanym przez Rzecznika spotkaniu.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-12-23 14:22:47
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk