Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Pogłębianie dysproporcji społecznych - nierówne finanse edukacji

Data:
Tagi: kalendarium

Webinarium "Nierówność w finansowaniu oświaty - Pogłębianie dysproporcji społecznych".

Spotkanie online odbędzie się w czwartek, 25 czerwca 2020, o godzinie 19:00. Transmisję można oglądać na fanpage EDU-klaster na Facebooku.

Nierówne finanse edukacji: temat niezwykle istotny, w efekcie pogłębianie dysproporcji społecznych i brak alternatywy rozwojowej dla dzieci "wypchniętych" poza system przez nierówności w finansowaniu oświaty.

Niestety od dłuższego czasu edukacja niesamorządowa i niepubliczna jest marginalizowana. Ostatnie zmiany w systemie oświaty spowodowały jeszcze większe problemy finansowe. Na ten temat porozmawiają:

  • dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich,
  • Paula Włodarczyk, psycholożka, pedagożka, współtworzy profilaktyczne narzędzia edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla dzieci, młodzieży oraz profesjonalistów w zakresie profilaktyki, pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej oraz komunikacji. Od ponad 7 lat związana z Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Koordynatorka Programu Pomocy Telefonicznej w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
  • dr Piotr Dragan, Od 2006 roku Wójt Gminy Wisznice. Od 2011 roku Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny. W 1996 r. ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w zakresie ochrony środowiska oraz w 2019 r. studia doktoranckie w Instytucie Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej w zakresie energii odnawialnej.
  • Marek Żylewski, praktykujący chemik, zajmujący się spektroskopią NMR. Przez wiele lat byłem nauczycielem akademickim i obserwowałem zmieniające się z czasem podejście do edukacji i efekty tegoż, zarówno w odniesieniu do kolejnych roczników studentów, jak i prowadzących. Dodatkowo obdarzony pewnym poziomem „społecznego ADHD”, co razem zaowocowało pełnioną od ponad 8 lat funkcją prezesa Stowarzyszenia – Szkoła przy Malborskiej, które jest organem prowadzącym Szkołę Podstawową im bł. C. Borzęckiej w Krakowie i poczuciem wielkiej odpowiedzialności za ten mały, ale jakże bliski sercu kawałek edukacyjnego tortu i wielkiej radości, że dane mi było spotkać na swej drodze wielu wspaniałych ludzi i współtworzyć wraz z nimi to zaczarowane miejsce.
  • Patrycja Leciej-Andrzejczak, etyczka, prawniczka, autorka kursów motywowania dzieci w Stacji Rodzic (wydawnictwo OPERON), współautorka projektu Przedszkole Dobrej Komunikacji – mediacje rówieśnicze w przedszkolu, autorka projektu unijnego Kreatywny Przedszkolak. Prowadzi niepubliczne przedszkole oraz żłobek, jest doradczynią prawną i PR dyrektorów placówek niepublicznych („Przedszkole w Kryzysie”). Autorski Projekt Dobrej Komunikacji wprowadzający do edukacji alternatywne metody rozwiązywania sporów - mediacje rówieśnicze wprowadzane już na etapie wieku przedszkolnego oraz edukację prawną w zakresie praw i obowiązków dziecka i dorosłych.
    Ekspertka w Radio Gdańsk - audycja radiowa na temat obowiązków i praw nastolatków.
  • Wojtek Gawlik- poprowadzi spotkanie.
Autor informacji: Dagmara Derda
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Dagmara Derda
Data:
Operator: Dagmara Derda