Podziękowania RPO dla dr. Marka Prawdy kończącego misję na stanowisku Dyrektora Przedstawicielstwa KE w Polsce

Data:
Tagi: kalendarium

Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z dr. Markiem Prawdą, który zakończył swoja misję na stanowisku Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Przekazał mu wyrazy uznania i wdzięczności za jego dokonania oraz podziękował za owocną współpracę instytucji.

Dr hab. Adam Bodnar wręczył Panu Ambasadorowi także przygotowany uprzednio list.

Treść listu:

Wielce Szanowny Panie Ambasadorze,

w związku z zakończeniem Pana misji na funkcji Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, pragnę złożyć Panu serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę oraz wyrazy uznania dla Pana wielkiego dorobku i osiągnięć.

Czas, w którym kierował Pan przedstawicielstwem KE w naszym kraju, był wyjątkowo trudny i stawiał wiele wyzwań przed polsko-unijnymi relacjami. A jednak Pana bogate doświadczenie dyplomatyczne, ogromna wiedza i wysoka kultura osobista sprawiły, że udało się wyjść obronną ręką z wielu kryzysów czy nieporozumień. Co więcej, mimo rosnącej w kraju antyunijnej retoryki ze strony władzy, czy uderzających w nasze członkostwo w UE kampanii medialnych, Polacy zachowali proeuropejskie nastawienie. Zdecydowana większość z nich nie wyobraża wręcz sobie innego miejsca dla naszego kraju. I to jest, jak myślę, najlepsze podsumowanie Pana nadzwyczajnego wysiłku i zaangażowania.

Chciałbym też podziękować za naszą bezpośrednią współpracę. Za to, że Biuro RPO i ja osobiście zawsze mogliśmy na Pana liczyć. Był Pan dla nas nie tylko cennym fachowcem, ale i przyjacielem naszej instytucji, człowiekiem wspierającym nas w staraniach
o dochowanie wierności konstytucyjnym zasadom oraz traktatowym zobowiązaniom międzynarodowym Polski. Jeśli dziś, mimo rosnących zagrożeń dla praworządności, polscy obywatele coraz częściej podejmują walką w obronie swoich praw i wolności, to zawdzięczamy to w dużej mierze upowszechnianiu wiedzy o europejskich wartościach i temu, że nasza walka o rządy prawa mogła być wspierana unijne instytucje.

Życzę Panu dalszych osiągnięć. Bardzo liczę też na utrzymanie naszych kontaktów i współpracy niezależnie od okoliczności zewnętrznych.

Łączę wyrazy szacunku i uznania,
Adam Bodnar

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-04-09 12:28:41
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk