Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Podczas wizyty przedstawiciela szwedzkiego Ombudsmana ds. Równości Petera Tai Christensena w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zastanawiano się jak przeciwdziałać dyskryminacji i wprowadzać w życie zasadę równego traktowania.

Data:
,
Tagi: kalendarium

Podczas wizyty przedstawiciela szwedzkiego Ombudsmana ds. Równości Petera Tai Christensena w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zastanawiano się jak przeciwdziałać dyskryminacji i wprowadzać w życie zasadę równego traktowania. Ze szwedzkim gościem spotkała się prof. Irena Lipowicz, a następnie reprezentanci organizacji działających na rzecz równego traktowania: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Kampanii Przeciw Homofobii i Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP