Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Po ataku w Christchurch - list kondolencyjny RPO do Ambasador Nowej Zelandii

Data:
Tagi: Kondolencje

Jej Ekscelencja Mary Thurston, Ambasador Nowej Zelandii w Polsce

Al. Ujazdowskie 51, 00-536 Warszawa

Wasza Ekscelencjo,

w związku z okrutnymi i bezsensownymi aktami przemocy, jakie dokonały się w Christchurch, pragnę złożyć na ręce Pani Ambasador wyrazy głębokiego współczucia dla rodzin i bliskich ofiar oraz wszystkich osób poszkodowanych.

Ta tragedia dotyka nas wszystkich. Jesteśmy wstrząśnięci tym bardziej, że nastąpiła w kraju, który był dla wielu przykładem otwartości i tolerancji, szacunku dla wielokulturowego dziedzictwa. Okazało się jednak, że nienawiść i ksenofobia oraz mordercze zapędy ekstremistów nie znają granic, są w stanie zagrozić każdej społeczności.   

Nie zabliźniły się jeszcze nasze duchowe rany po niedawnym zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Dlatego nie tylko podzielamy, ale i głęboko rozumiemy Wasz smutek.
I podobnie jak społeczeństwo Nowej Zelandii jesteśmy zdeterminowani, aby do końca wyjaśnić wszystkie źródła i przyczyny tego zła. A przede wszystkim podjąć działania, by skuteczniej walczyć z nienawiścią w przestrzeni publicznej i ograniczyć jej rolę w kształtowaniu ludzkich postaw, zwłaszcza młodego pokolenia.

Jestem przekonany, że jako Rzecznik Praw Obywatelskich najlepiej wyrażę wolę wielu moich Rodaków zapewniając o naszej solidarności ze społeczeństwem Nowej Zelandii, gotowości do wsparcia i współdziałania. Żaden sygnał o naruszeniu ludzkiej godności nie powinien pozostać bez naszej odpowiedzi.

Łączę wyrazy szacunku i współczucia,

Adam Bodnar

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-03-18 12:34:04
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-05-26 15:11:10
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk