Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Plan zamówień publicznych BRPO na 2021 rok

Autor informacji: Wydział Zamówień Publicznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Marek Tenerowicz
Data:
Opis: Dodano korektę nr 5 do planu
Operator: Marek Tenerowicz
Data:
Operator: Marek Tenerowicz
Data:
Operator: Marek Tenerowicz
Data:
Operator: Marek Tenerowicz
Data:
Operator: Marek Tenerowicz