Plaga karaluchów w Lublińcu. RPO interweniuje u burmistrza

Data:
  • Na plagę karaluchów skarżą się lokatorzy mieszkań socjalnych w Lublińcu
  • Kilkudziesięciu mieszkańców budynku jest bezradnych w obliczu problemu poważnie zagrażającemu ich zdrowiu
  • Nie mogą samodzielnie podjąć żadnych skutecznych działań, aby go rozwiązać
  • Władze miasta do końca roku planują przeniesienie ich do innych lokali socjalnych

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek pyta burmistrza Edwarda Maniurę o harmonogram planowanych działań.

RPO otrzymał bardzo niepokojącą informację o krytycznej sytuacji sanitarno-mieszkaniowej w mieszkaniach socjalnych w Lublińcu. Poseł Andrzej Gawron poinformował o pladze karaluchów, które rozprzestrzeniły się w budynku oraz o działaniach, które sam podjął. Problem opisano również na portalu Polsatnews.pl pt. „Lubliniec: Karaluch utknął w uchu nastolatki. Siedział przez kilka dni”  oraz na portalu Onet.pl pt. „Plaga karaluchów w mieszkaniach socjalnych. "Normalnie strach spać".

Z reportaży wynika, że mieszkańcy budynku od kilku miesięcy żyją w warunkach poważnie zagrażających ich zdrowiu. Przypadek ingerencji insekta w ludzki organizm wzbudza obawę o zdrowie ludzi, zwłaszcza dzieci, które nie mają świadomości zagrożenia i nie są w stanie zachować środków ostrożności.

Karaluchy przenoszą choroby. Można na nich znaleźć drobnoustroje chorobotwórcze, które odpowiadają za zatrucia pokarmowe. Zanieczyszczają też żywność i powietrze.

Kilkudziesięciu mieszkańców budynku jest bezradnych w obliczu skali problemu. Nie mogą samodzielnie podjąć żadnych skutecznych działań, aby rozwiązać problem, który z każdym dniem narasta wobec niekontrolowanego namnażania się insektów. A dezynsekcja preparatami chemicznymi o silnym działaniu nie pozostaje obojętna dla zdrowia mieszkańców.

Z reportaży wynika ponadto, że najprawdopodobniej przyczyną problemu jest bliskie sąsiedztwo budynku ze składowiskiem odpadów. Z podobnym problemem w 2015 r. zmagała się Gmina Miasta Zbąszynek.

27 sierpnia 2021 r. Biuro RPO zwróciło się do Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej i inwestycji Urzędu Miejskiego w Lublińcu o  informacje o działaniach. RPO czeka na odpowiedź. Jednak waga opisanego problemu i informacje medialne, z których wynika, że przeprowadzona dezynsekcja nie pomogła, a sytuacja mieszkańców nie uległa poprawie, skłaniają RPO do wystąpienia do burmistrza.

Marcin Wiącek wyraża uznanie dla władz miasta z powodu  troski o mieszkańców i planowane ich przeniesienie do innych lokali socjalnych, co według doniesień medialnych ma nastąpić do końca roku. Warto jednak pamiętać, że jest to również ustawowy obowiązek gminy, wynikający zarówno z jej zadań w zakresie udzielania pomocy mieszkaniowej, jak i z umowy najmu socjalnego lokali stanowiących jej zasób komunalny.

Biorąc pod uwagę krytyczną sytuację sanitarną w budynku i palącą konieczność ochrony zdrowia mieszkańców, Marcin Wiącek prosi burmistrza o szczegółowe wyjaśnienia co do planu opróżnienia budynku.  Pyta, czy gmina obecnie dysponuje odpowiednią liczbą wolnych lokali, które może zaproponować mieszkańcom, a jeśli nie, to jakie planuje działania, aby je uzyskać w krótkim czasie (np. poprzez wynajęcia lokali od innych podmiotów w celu ich podnajęcia mieszkańcom). Upływ czasu potęguje bowiem zagrożenie sanitarne i może narażać mieszkańców na ryzyko utraty zdrowia.

IV.7211.200.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-09-06 14:45:54
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-09-06 14:56:37
Operator: Łukasz Starzewski