Biuletyn Informacji Publicznej RPO

PFRON rezygnuje z 4 zadań Programu Aktywny Samorząd w 2015 r. [art. 9 - Dostępność]*

Data:

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk