Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Pełnomocnik KGP odpowiada ws. prawa do obrony zatrzymanego

Data:

Od postawy funkcjonariusza policji i przystępnej informacji dla zatrzymanego o jego prawach, w tym prawie do kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, zależy urzeczywistnienie w praktyce konstytucyjnie chronionego prawa do obrony. W odpowiedzi na wystąpienie RPO Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka poinformował, że przygotowywane są nowe wytyczne zawierające praktyczne wskazówki dla policjantów dokonujących zatrzymań.

Mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz podkreślił, że w piśmie informującym jednostki organizacyjne Policji o ogłoszeniu nowych wytycznych, wyeksponowane zostaną zagadnienia, wymagające szczególnej uwagi policjantów, m.in. kwestia prawidłowego realizowania obowiązku informowania uczestników postępowania przygotowawczego, w tym osoby zatrzymanej, o ich prawach i obowiązkach oraz wykonywania przez policjantów praw uczestnika postępowania. Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji zapewnił jednocześnie, że Policja dołoży wszelkich starań, aby nie dochodziło do nieprawidłowości dotyczących dostępu zatrzymanych do pomocy prawnej.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk