Biuletyn Informacji Publicznej RPO

XII Zjazd Prawników-Administratywistów pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem XII Zjazd Prawników-Administratywistów, który odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2024 roku w Lublinie i online pod hasłem „Administracyjnoprawne aspekty ograniczania konstytucyjnych praw jednostki”. Organizatorem wydarzenia jest Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zjazd będzie składać się z dwóch konferencji – pierwszego dnia odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa mająca charakter ekspercki. Swoje wystąpienia wygłoszą zaproszeni prelegenci z całej Polski, uznani specjaliści w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Drugiego dnia (19 kwietnia 2024 r.) odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa studencko-doktorancka.

Głównym celem konferencji jest analiza instrumentów prawnych i aspektów ograniczania konstytucyjnych praw i wolności jednostki przez organy administracji publicznej. Wolność jako przyrodzone prawo człowieka, pomimo swojego fundamentalnego znaczenia nie posiada charakteru absolutnego. Znajduje to odzwierciedlenie w Konstytucji, która dopuszcza ograniczanie korzystania z wolności i praw wyłącznie w drodze ustawy i jeśli jest to konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik