Biuletyn Informacji Publicznej RPO

2. Zjazd Kobiet z Niepełnosprawnością pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem 2. Zjazd Kobiet z Niepełnosprawnością, który odbędzie się 8 marca 2024 roku w Warszawie. Organizatorami wydarzenia są Artykuł 6 i Fundacja TUS.

Główne cele przedsięwzięcia:

  • rozmowa o prawach i potrzebach kobiet z niepełnosprawnością, 
  • zawiązanie grupy wzajemnego wsparcia i aktywizmu,
  • dyskusja nad działaniami zmierzającymi do wprowadzenia w życie zaleceń Komitetu ONZ do spraw Praw Osób z Niepełnosprawnością w zakresie praw kobiet z niepełnosprawnością.

2. Zjazd Kobiet z Niepełnosprawnością poprzedzony jest regionalnymi spotkaniami w każdym województwie. Wszystkie spotkania mają charakter otwarty, udział w nich jest bezpłatny.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik