Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wydarzenie ForumCooperante „Horyzonty prawa pracy” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem wydarzenie ForumCooperante „Horyzonty prawa pracy”, które odbędzie się 22 maja 2024 roku w Łodzi. Organizatorem wydarzenia jest Polska Sieć Naukowa Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE, działająca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Głównym celem inicjatywy jest zbudowanie płaszczyzny do dyskusji umożliwiającej dalszą konsolidację środowiska ekspertów, publicystów i naukowców specjalizujących się w szeroko rozumianym prawie HR.

ForumCooperante ogniskować się będzie wokół 4 paneli dyskusyjnych, poświęconych wyzwaniom stojącym przed prawem pracy i zabezpieczeniem społecznym w kontekście:

 • wejścia na rynek pracy pokolenia Z;
 • nowej formuły ubezpieczeń społecznych;
 • rozwoju technologii, które wpływają na sposób realizacji stosunku pracy;
 • dostosowywania polskiego prawa do zmian inicjowanych na poziomie UE.

Tematy dyskusji panelowych:

 • Stary Kodeks – młody pracownik
  • Adaptacja Kodeksu pracy do młodych pracowników, czy adaptacja młodych pracowników do Kodeksu pracy?
  • Czy różnice generacyjne mają istotny wpływ na kulturę pracy?
  • Czy stosunek pracy zostanie wyparty przez alternatywne modele pracy?
 • Ubezpieczenia społeczne. Quo vadis?
  • Czy ubezpieczenia społeczne mają rację bytu w kontekście realiów społeczno-gospodarczych zupełnie różnych od tych, które istniały w momencie ich wprowadzenia?
  • Jaka może być przyszłość ubezpieczeń społecznych w świetle rozwoju nowych technologii i informatyzacji?
  • Jak wdrażane w ubezpieczeniach społecznych zmiany wpływają na zatrudniających i zatrudnianych i czy spełniają ich oczekiwania
 • Przyszłość prawa pracy w dobie nowych technologii
  • Jak wpłynie rozwój AI na aksjologiczne podstawy prawa pracy?
  • Czy czeka nas era podporządkowania technologicznego i autonomizacji pracownika?
  • Jak daleko sięga humanizacja pracy w świecie nowych technologii?
 • 20 lat w UE szanse i wyzwania dla polskiego prawa pracy
  • Jak promowana przez UE koncepcja przemysłu 5.0 wpłynie na warunki i organizację pracy/relacje na rynku pracy?
  • Czy jawność wynagrodzeń zmniejszy dyskryminację na rynku pracy/lukę płacową?
  • Czy/Jak dyrektywa o pracy platformowej zmieni rynek pracy i losy dialogu społecznego w Polsce?

W ForumCooperante udział wezmą osoby:

 • specjalizujące się w prawie pracy w swojej codziennej praktyce,
 • specjalizujące się w badaniach nad prawem pracy,
 • reprezentujące działy HR,
 • reprezentujące instytucje publiczne (m.in. PIP, ZUS),
 • reprezentujące portale i publikatory eksperckie z dziedziny HR.

Wydarzenie otwierać będzie panel dedykowany prezentacji wyników badań naukowych Laureatek Nagrody Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Cooperante.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik