Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wydarzenie edukacyjne „Policjant Moim Przyjacielem” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem wydarzenie edukacyjne „Policjant Moim Przyjacielem”, które odbędzie się 18 lipca 2024 roku w Olsztynie podczas obchodów Święta Policji. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela.

Zajęcia skierowane są do dzieci i seniorów i opierają się m.in. na materiałach z Biura RPO dotyczących przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz kampanii Rzecznika Praw Dziecka „Odwaga ratuje życie” i „Nie dla bicia”. Poruszona zostanie także kwestia praw zwierząt, korzystania z telefonów alarmowych oraz bezpieczeństwa w wodzie.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik