Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wydarzenie „Vistula Model United Nations 2024” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem szóstą edycję wydarzenia „Vistula Model United Nations”, która odbędzie się w dniach 1-3 marca 2024 roku w Krakowie. Organizatorami przedsięwzięcia są uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

Wydarzenie stanowi symulację prac ONZ. Uczestnikami są młodzi ludzie, którzy przez 3 dni stają się delegatami przypisanych sobie państw. Ich celem jest stworzenie rezolucji, która adresowałaby źródła problemów ważnych dla XXI-wiecznego świata. Głównym celem projektu jest zwiększanie świadomości obywatelskiej młodzieży.

Prace będą toczyć się w 12 komitetach:

 1. Security Council – rozwiązywanie konfliktu w Kaszmirze;
 2. Economic and Social Council – adresowanie globalnych ekonomicznych i społecznych konsekwencji wzrostu poziomu mórz i oceanów;
 3. Human Rights Council – ewaluacja oraz analiza stanu organów judykatywy w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR;
 4. World Health Organization – dyskusja na temat stanu legalnego eutanazji;
 5. United Nations Office on Drugs and Crime – adresowanie problemu korupcji wśród organów judykatywy - zwiększanie niezależności sądów;
 6. European Council – zapobieganie proliferacji niedemokratycznych systemów politycznych oraz reżimów autorytarnych;
 7. United Nations Environment Programme – zwalczanie marnotrawstwa jedzenia jako czynnika negatywnie wpływającego na środowisko naturalne;
 8. Historical Security Council – ludobójstwo w Rwandzie w 1994 roku;
 9. International Civil Aviation Organization – debata na temat sposobów zwiększenia efektywności systemów bezpieczeństwa lotnisk;
 10. International Criminal Court – prokurator v. Hercu Halewi.

Dodatkowo (komitety bardziej abstrakcyjne):

 1. Mount Olympus - ustanawianie nowego porządku na Olimpie (z naciskiem na struktury władzy);
 2. Future Security Council - upadek reżimu białoruskiego.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik