Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Bez barier – sytuacja osób z niepełnosprawnościami” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Bez barier – sytuacja osób z niepełnosprawnościami”, które odbędzie się 17 kwietnia 2024 roku w Częstochowie. Organizatorem wydarzenia jest Interdyscyplinarne Centrum Naukowo-Badawcze Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.

Celem Sympozjum jest wieloaspektowa analiza wyzwań i problemów, z którymi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami. Podczas wydarzenia omówione zostaną różne aspekty niepełnosprawności, jak również systemy i praktyki społeczne, które konstruują niepełnosprawność. Dyskusja dotyczyć będzie także zmian w obszarze społecznego podejścia do niepełnosprawności, która często rozumiana jest jako proces, w którym struktury i systemy społeczne powodują dyskryminację, wykluczenie i marginalizację osób z niepełnosprawnościami. 

Przedsięwzięcie organizowane jest we współpracy z 8 europejskimi uczelniami, w ramach programu UE „Uniwersytety Europejskie”, jak również przedstawicielami różnych środowisk zajmujących się problematyką niepełnosprawności.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik