Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Projekt „Human Rights Week” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem projekt „Human Rights Week”, który będzie realizowany w dniach 15-19 kwietnia 2024 roku w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych w Szkole Głównej Handlowej.

Przedsięwzięcie skierowane jest do studentów SGH i całej społeczności akademickiej Warszawy. Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na globalne naruszenia w zakresie praw człowieka i zaangażowanie uczestników do poszukiwania kreatywnych rozwiązań. To projekt promujący proaktywną postawę obywatelską i świadomość dotyczącą praw człowieka w różnorodny sposób – w formie dyskusji, paneli i warsztatów. 

Planowane tematy tegorocznej edycji:

  • sytuacja w Strefie Gazy,
  • przyszłość praw człowieka w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji,
  • równość w dostępie do edukacji, 
  • bezdomność, 
  • różnice kulturowo-religijne.

Główne cele inicjatywy:

  • popularyzacja tematyki praw człowieka wśród społeczności studenckiej i akademickiej,
  • zachęcenie młodych ludzi do aktywnego działania na rzecz poszanowania praw człowieka i poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie,
  • szerzenie informacji o organizacjach i instytucjach stojących na straży praw człowieka i walczących o nie,
  • stworzenie przestrzeni do refleksji i dyskusji na temat tego jak jest, a jak być powinno.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik