Biuletyn Informacji Publicznej RPO

XIII edycja projektu Akcja Dyplomacja pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem XIII edycję projektu Akcja Dyplomacja, który będzie realizowany od maja do czerwca 2024 roku. Organizatorem przedsięwzięcia jest Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych działające przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Wydarzenie skierowane jest do studentów zainteresowanych tematyką stosunków międzynarodowych. Celem projektu jest poszerzanie wśród młodych ludzi wiedzy o dyplomacji i polityce zagranicznej, jak również propagowanie wśród nich postaw obywatelskich. 

Podczas projektu uczestnicy biorą udział w licznych studyjnych wizytach w ambasadach oraz placówkach dyplomatycznych, gdzie mają okazję porozmawiać z ambasadorami, dyplomatami i urzędnikami oraz pogłębić swoją wiedzę o dyplomacji, innych kulturach oraz relacjach biznesowych z Polską. Przy poprzedniej edycji w inicjatywie wzięło udział ponad 40 ambasad, placówek dyplomatycznych i przedstawicielstw instytucji międzynarodowych.

Najistotniejszym celem spotkań jest wzmacnianie w młodzieży uniwersyteckiej postaw szacunku do odmiennych kręgów kulturowych oraz umożliwienie znalezienia odpowiedzi na pytanie o sposób kształtowania współczesnej polityki poprzez dyplomację.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik