Biuletyn Informacji Publicznej RPO

I Kongres Mężczyzn pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem I Kongres Mężczyzn, który odbędzie się 20 kwietnia 2024 roku w Krakowie. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie na rzecz Chłopców i Mężczyzn.

Głównym celem inicjatywy jest rozpoczęcie dyskusji o problemach mężczyzn w Polsce. Uczestnicy kongresu będą debatować z ekspertami o obecnej sytuacji i przyszłości mężczyzn. Poszczególne panele będą poświęcone m.in. zdrowiu, edukacji, ojcostwu i organizacjom działającym na rzecz mężczyzn.

I Kongres Mężczyzn ma być miejscem spotkania i rozmowy – przy uszanowaniu różnorodności poglądów i stanowisk. W spotkaniu wezmą udział także przedstawiciele organizacji pozarządowych, władz publicznych, mediów oraz nauki.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik