Biuletyn Informacji Publicznej RPO

III Kongres Kryminologiczny pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem III Kongres Kryminologiczny, który odbędzie się w dniach 23-24 września 2024 roku w Białymstoku. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. S. Batawii we współpracy z katedrami polskich jednostek naukowych zajmujących się badaniami z zakresu kryminologii. Gospodarzami III edycji Kongresu będą Katedra Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz działające przy niej Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii.

Celem trzeciego Kongresu Kryminologicznego jest umożliwienie po raz kolejny spotkania polskim kryminologom i kryminolożkom, reprezentującym różne dziedziny nauki i różne ośrodki akademickie, zajmującym się badaniem przestępczości oraz zagadnieniami związanymi z wiktymizacją, polityką kryminalną, dewiacjami społecznymi czy problemami penitencjarnymi i postpenitencjarnymi.

Organizatorzy dążą do tego, by Kongres stanowił platformę mającą na celu prezentację osiągnięć naukowych, poprzez zaprezentowanie najnowszych wyników prowadzonych badań naukowych, wymianę doświadczeń i konfrontację efektów własnych prac z rezultatami badań innych naukowców i naukowczyń. Kongres ma również wpłynąć na promowanie badań z zakresu nauk społecznych, ich rozwoju i osiągnięć w zakresie badań nad przestępczością oraz zagadnień z nią związanych. 

Konferencja skierowana jest zarówno do naukowców (pracowników jednostek naukowych, doktorantów, studentów), jak i praktyków (np. pracowników wymiaru sprawiedliwości i funkcjonariuszy organów ścigania) zainteresowanych kryminologią, prowadzących badania w tym obszarze czy czerpiących w codziennej pracy z dorobku kryminologii.

Planowane tematy sesji plenarnych i panelowych:

  • Istota badań empirycznych w kryminologii;
  • Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne w kryminologii;
  • Zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa;
  • Badania nad przestępczością - od teorii do praktyki;
  • Kryminologia w przyszłości;
  • Nowe obszary kryminologii;
  • Kryminologia wobec kryzysów XXI wieku.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik