Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kongres GREENPACT European ESG Summit pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem Kongres GREENPACT European ESG Summit, który odbędzie się w dniach 29-30 października 2024 roku w Katowicach. Organizatorem wydarzenia jest Krajowa Izba Gospodarcza.

Głównym założeniem inicjatywy jest przyspieszenie działań mających na celu ochronę środowiska, zrównoważony rozwój oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. Nowe regulacje unijne, takie jak dyrektywy CSRD i CSDD, czy polityki Zielonego Ładu to gospodarcze wyzwanie dla całego regionu.

Uczestnikami Kongresu będą przedstawiciele biznesu, inwestorzy, aktywiści społeczni, naukowcy oraz przedstawiciele administracji publicznej.

Cele przedsięwzięcia:

  • utworzenie przestrzeni, w której biznes, organizacje rządowe, agendy międzynarodowe i organizacje społeczne podejmą konstruktywny dialog na temat przyszłości świata; 
  • analiza zagadnienia zrównoważonego rozwoju i ESG w kontekście europejskim i globalnym; 
  • otwarcie dyskursu pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk, w szczególności tymi spoza ram przepisów krajowych i europejskich regulacji biznesowych; 
  • umożliwienie nawiązania współpracy z różnymi środowiskami, nawet z tymi dotychczas niewidocznymi w dyskusjach o zrównoważonym rozwoju i ESG.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik