Biuletyn Informacji Publicznej RPO

VII edycja konferencji „Życie warte jest rozmowy” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem VII edycję konferencji „Życie warte jest rozmowy”, która odbędzie się 10 września 2024 roku w Warszawie pod hasłem „Wygraj życie”. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Życie Warte Jest Rozmowy.

Głównym celem konferencji jest promowanie wrażliwości i otwartości na rozmowę z osobami w kryzysie psychicznym. Projekt został stworzony z myślą o podniesieniu świadomości społecznej dotyczącej zjawiska jakim jest samobójstwo oraz upowszechnieniu możliwych sposobów prewencji i profilaktyki.

Wydarzenie przeznaczone będzie zarówno dla specjalistów, którzy spotykają się z osobami w kryzysie psychicznym na co dzień takich jak: psychologowie, nauczyciele, pedagodzy, lekarze, pracownicy opieki społecznej, księża, policjanci, operatorzy numerów alarmowych, jak i dla ludzi nie zajmujących się tym tematem profesjonalnie, ale chcących dowiedzieć się więcej o tym ważnym społecznym problemie. Ważną grupą odbiorców będą młodzi ludzie zmagający się z problemami zdrowia psychicznego lub chcący pomóc innym.

Podczas konferencji odbędzie się pięć wykładów, których forma i tematyka pozwolą stworzyć przestrzeń do wymiany wiedzy wśród przedstawicieli wszystkich środowisk społecznych, włączając ich do rozmowy na temat zachowań suicydalnych, które dotykają całego przekroju społeczeństwa. Zaprezentowane zostaną zagadnienia bardzo ważne dla dobrostanu psychicznego społeczeństwa, takie jak: Pokonaj traumę, Uzależnienia a zachowania samobójcze - co ze mną nie tak?, Dlaczego chcemy być nieszczęśliwi / dlaczego nie chcemy być szczęśliwi, Poczucie własnej wartości. Z wykładem „Wygraj życie” wystąpi Jaś Mela. 

Równolegle do wykładów, przez cały czas trwania wydarzenia, każdy uczestnik potrzebujący rozmowy będzie mógł skorzystać ze wsparcia. Zapewnione zostaną konsultacje z dwoma specjalistami w dziedzinie suicydologii oraz wsparcie dwóch specjalistów dyżurujących w dwóch Pokojach Wsparcia. Podczas trwania konferencji przed budynkiem będzie także stał Terapiobus, w którym każda zainteresowana osoba będzie mogła zgłosić się po informacje i pomoc.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik