Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „Wsparcie dla dorosłych osób z ASD – w stronę modelowych rozwiązań” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem konferencję „Wsparcie dla dorosłych osób z ASD – w stronę modelowych rozwiązań”, która odbędzie się 13 kwietnia 2024 roku w Krakowie. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Wspólnota Nadziei we współpracy z Instytutem Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Wydarzenie podejmuje temat praktycznych propozycji w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wymagających wysokiego poziomu wsparcia, w tym zasadności i możliwości tworzenia zespołów takich mieszkań w ramach nowego typu placówek. Propozycje te muszą być zgodne z zasadami i wartościami wynikającymi z zapisów Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami i wymogami deinstytucjonalizacji. Podczas konferencji zaprezentowana zostanie również monografia „Wspólnota Domowa – modelowe miejsce stałego zamieszkania osób w spektrum autyzmu”, autorstwa Edwarda Bolaka, Krzysztofa Gerca i Aliny Perzanowskiej.

Planowane tematy wystąpień:

  • O założeniach i pracy strony społecznej nad koncepcją Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych;
  • Charakterystyka potrzeb dorosłych osób z ASD z odniesieniem do osób wymagających wsparcia oraz wymagających znacznego wsparcia;
  • Schemat współpracy kliniczno-socjalnej w ramach struktury placówki całodobowej dla dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
  • Wspieranie rodzin osób z ASD – życzliwy i uważny dialog pomiędzy placówką a rodzinami;
  • Nowy typ placówek całodobowych dla osób w spektrum autyzmu – w zgodzie z Konwencją.

W drugiej części spotkania przewidziano dyskusję panelową z udziałem m.in. przedstawicieli NGO-sów, w tym tworzących WSM-y, samorzeczników – osób w spektrum autyzmu oraz przedstawicieli rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik