Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „Whistleblowing Summit International” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem konferencję „Whistleblowing Summit International”, która odbędzie się 5 marca 2024 roku online. Organizatorem czwartej edycji wydarzenia jest Kancelaria prawna Rödl & Partner.

Inicjatywa skierowana jest do osób, w tym przedstawicieli firm i instytucji, poszukujących użytecznej wiedzy na temat realnej ochrony sygnalistów, aktualnych regulacji prawnych, wdrożenia i utrzymania systemu dla sygnalistów uwzględniającego wymogi unijnej dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dyrektywa określa szereg obowiązków, które pod groźbą sankcji będą musiały spełnić zarówno organizacje publiczne, jak i prywatne, zatrudniające powyżej 50 pracowników. Konferencja ma na celu edukację i zwiększenie świadomości wśród:

  • właścicieli firm;
  • kierowników jednostek administracji publicznej;
  • menedżerów;
  • osób odpowiedzialnych w organizacji za obszar: HR, prawa, compliance, bezpieczeństwa informacji, systemów IT, zarządzania ryzykiem, zarządzania jakością, etyki, itp.;
  • audytorów i kontrolerów wewnętrznych.

Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia z obszaru prawa, technologii, zarządzania, bezpieczeństwa systemów whistleblowingowych oraz przetwarzania danych osobowych. Temat konferencji jest szczególnie istotny ze względu na zróżnicowanie dotyczące sytuacji prawnej w poszczególnych krajach UE oraz niski poziom wiedzy o temacie, który dotyczy lub będzie dotyczyć wszystkich organizacji.  

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik