Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „Uchodźcy ukraińscy w Polsce. Doświadczenia i wyzwania w dwa lata po wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem konferencję naukową „Uchodźcy ukraińscy w Polsce. Doświadczenia i wyzwania w dwa lata po wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie”, która odbędzie się 17 kwietnia 2024 roku w Rzeszowie. Organizatorem wydarzenia jest Pracownia Praw Człowieka i Organów Ich Ochrony w Instytucie Nauk Prawnych na Uniwersytecie Rzeszowskim. 

W konferencji gościnny udział wezmą sędziowie Sądu Najwyższego Stanu Illinois Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz sędziowie sądów Stanu Illinois Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Planowane tematy wystąpień:

  • Problemy statusu prawnego uchodźców z Ukrainy w Polsce;
  • Procedury wspierające ukraińskich przedsiębiorców w Polsce;
  • Wdrażanie obowiązku szkolnego wobec uchodźców;
  • Ograniczenia praw i wolności w kontekście kryzysu migracyjnego;
  • Przestępstwo „prania pieniędzy” w obliczu wojny w Ukrainie;
  • Niektóre aspekty udziału Ukraińców w postępowaniach karnych;
  • Wpływ wojny w Ukrainie na wzrost przestępstw fałszowania dokumentów w Polsce;
  • Problem macierzyństwa zastępczego w obliczu wojny w Ukrainie.
Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik